Wczoraj, Dziś i na Wieki

Spis Audycji dla Radia 3ZZZ w Melbourne


  Nr. DATA TYTUŁ PDF MP3
217 2019-11-23 Niewidomy Uzdrowiony Postępowym Cudem
216 2019-10-26 Uzdrowienie Niewidomego od Urodzenia
215 2019-09-28 Drugi Cud JezusaDrugi Cud Jezusa
214 2019-08-24 Ziarno Gorczyczne
213 2019-07-27 Historia Faryzeusza i Celnika
212 2019-06-22 Nieużyteczny sługa
211 2019-05-25 Radość
210 2019-04-27 Nauka o zmartwychwstaniu
209 2019-03-23 Sędzia i wdowa
208 2019-02-23 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię
207 2019-01-26 Jak osiągnąć żywot wieczny
206 2018-12-22 Początek stworzenia Bożego
205 2018-11-24 Przypowieść o oblubieńcu i uczcie weselnej
204 2018-10-27 Dwóch dłużników
203 2018-09-22 O dwóch synach
202 2018-08-25 Podobieństwo o talentach
201 2018-07-28 Podobieństwo o dziesięciu minach
200 2018-06-23 Wdowi Grosz
199 2018-05-26 Dom zbudowany na opoce
198 2018-04-28 Gospodarzowi Pole Obfity Plon Przyniosło
197 2018-03-24 Ostatnia Prośba Naszego Mistrza
196 2018-02-24 Podobieństwo o Drzewie Figowym
195 2018-01-27 Królewska uczta weselna
194 2017-12-23 Hołd pasterzy i mędrców
193 2017-11-25 Podobieństwo o dwóch przyjaciołach
192 2017-10-28 Jeśliby zgrzeszył brat twój
191 2017-09-23 Kto wierny jest w małym
190 2017-08-26 Podobieństwo o szafarzu
189 2017-07-22 Lekcja Pokory i Gościnności
188 2017-06-24 Podobieństwo o kwasie
187 2017-05-27 Przypowieści o Skarbie w Roli i Cennej Perle
186 2017-04-22 Droga do Zbawienia
185 2017-03-25 Tajemnica Królestwa Niebios
184 2017-02-25 Syn Zaginiony - Marnotrawny
183 2017-01-28 Zagubiona Owca
182 2016-12-24 Narodzenie Bożego Syna, Jezusa
181 2016-11-26 Przypowieść o Pszenicy i Kąkolu
180 2016-10-22 Przypowieść o Dziesięciu Pannach
179 2016-09-24 Przypowieści Pana Jezusa
178 2016-08-27 Siódma Trąba
177 2016-07-24 Szósta Trąba
176 2016-06-25 Czwarta i piąta trąba
175 2016-05-28 Siedmiu Aniołów i Siedem Trąb
174 2016-04-23 Otwarcie Siódmej Pieczęci
173 2016-03-26 Zmartwychwstanie
172 2016-02-27 Otwarcie siedmiu Pieczęci
171 2016-01-23 Księga zapieczętowana
170 2015-12-26 A Słowo ciałem się stało
169 2015-11-28 Wizja tronu w niebie
2015-10-24 Radioton
168 2015-09-26 Nowa Pieśń
167 2015-08-22 Laodycea
166 2015-07-25 Filadelfia
165 2015-06-27 Przesłanie do Kościoła okresu w Sardes
164 2015-05-23 Zbór w Tyjatyrze
163 2015-04-24 Zbór w Pergamon
162 2015-03-28 Święta Wielkanocne
161 2015-02-28 Smyrna
160 2015-01-24 Przesłanie do zboru okresu efeskiego
159 2014-12-27 Dziś narodził się wam Zbawiciel
158 2014-11-22 Wstęp do Objawienia
157 2014-10-25 Owoce Ducha
156 2014-09-27 ARMAGIEDDON
155 2014-08-23 Rady i Przestrogi św. Judy
154 2014-07-26 Listy Apostoła Jana
153 2014-06-28 Hymn o Miłości
152 2014-05-24 Powtórne Przyjście Pana Jezusa
151 2014-04-26 Drugi List Apostoła Piotra
150 2014-03-22 Pierwszy List Apostoła Piotra
149 2014-02-22 Kamienny Świadek Wielka Piramida w Giza
148 2014-01-25 List Św. Jakuba
147 2013-12-28 Święto Narodzenia Pana Jezusa
146 2013-11-23 Usprawiedliwienie
145 2013-10-27 Ludzie Wielkiej Wiary
144 2013-09-28 Zakon Cieniem Przyszłych Dóbr
143 2013-08-24 Najwyższy Kapłan według porządku Melchisedeka
142 2013-07-27 List do Hebrajczyków (pierwsza część)
141 2013-06-22 List Apostoła Pawła do Tytusa
140 2013-05-25 Drugi List apostoła Pawła do Tymoteusza
139 2013-04-27 Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza
138 2013-03-23 Ostatnie oszustwo, gorsze od pierwszego
137 2013-02-23 Drugi List Apostoła Pawła do Tesaloniczan
136 2013-01-26 Najstarsza Księga Nowego Testamentu